Heronderhandelen


Wilt u heronderhandelen over uw huurovereenkomst?

Wanneer uw huurcontract afloopt, biedt dat mogelijkheden om opnieuw te gaan onderhandelen. Dat is niet een kwestie van alleen praten over de prijs. U kunt u zich richten op een nieuwe strategie. Want de markt verandert snel en dat schept nieuwe mogelijkheden. Dat geeft u de kans om een nieuw contract te krijgen met gunstige voorwaarden.

Die strategie kunt u bepalen samen met KS Bedrijfsmakelaars. Wij kennen de markt en zorgen voor verbeterde huurvoorwaarden. U kunt als huurder of als verhuurder met ons in zee.

 

De strategie bij het heronderhandelen van uw huurovereenkomst

Om te komen tot een hernieuwde overeenkomst staat het belang van de cliënt altijd voorop. Samen bepalen we de strategie. We analyseren het huidige huurcontract, de bepalingen en brengen de huurprijzen van de objecten in de omgeving in kaart. Hieruit komen de aandachtspunten, zoals een lagere huurprijs, termijn en onderhoud, naar voren en gaan we de heronderhandelingen in.

Belangrijk is dat u niet op het laatst moment bij ons aanklopt wanneer u wilt heronderhandelen over uw huurovereenkomst. Daar gaat tijd aan vooraf. Neem daarom [contact] met ons op minimaal twaalf tot achttien maanden voordat uw huidige overeenkomst afloopt. Dan is er nog genoeg tijd om te onderhandelen over een nieuw contract.

 

Twijfelt u? Vraag ons om een second opinion

Bij het heronderhandelen van een huurovereenkomst komt veel kijken. Het draait niet alleen om de prijs, maar ook om de oplevering, de servicekosten of de (huurvrije) termijn. Er zijn tal van zaken die onzekerheid met zich meebrengen en u kunnen doen twijfelen. Schroom daarom niet om met ons contact op te nemen voor een second opinion. Dat biedt duidelijkheid en zekerheid.

KS Bedrijfsmakelaars kan u door het hele (her)onderhandelingsproces begeleiden. We hebben de kennis en ervaring daarvoor in huis en verliezen het belang van de cliënt niet uit het oog.

Wilt u als huurder of verhuurder meer weten over heronderhandelen van een huurovereenkomst? Bel of mail naar KS Bedrijfsmakelaars.